De terugkeer van de duisternis.

De baron is dood

Wat nu?

Na het nodige speurwerk en het volgen van vage indicaties hebben de helden de baron en zijn dochter ontmaskerd als vampieren. Laat iemand anders het verhaal maar doen, maar dit zijn de feiten: zowel baron als dochter hebben, ontmaskerd als vampieren, hun bestaan op Dere beƫindigd na een harde, bittere strijd, die het leven van de Firungewijde van Menzheim heeft gevraagd (en al de andere deelnemers bont en blauw heeft geslagen).

Tijd dus om even uit te rusten en te genezen en verder onderzoek te doen, want veel verder zijn we nog niet gekomen.
Nog wat verdere boekenstudie in de grafelijke bibliotheek van Baliho levert het volgende op:
Tekstbronnen Unsterbliche Gier.
Verder is er nog de verwijzing naar ene Walmir von Riebeshoff
die in verband zou staan met het monster van de Kreunburcht.

Kleine bonus die naar boven komt: Liscom van Fasar heeft die bibliotheek ooit bezocht en heeft een hoofdstuk uit een boek gesneden, dat “De orakelspreuken van Fasar” noemt. Enkel de eerste, slecht vertaalde regels zijn achter gebleven:
De orakelspreuken van Fasar.

Comments

Kramarsian

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.