De terugkeer van de duisternis.

Even samenvatten

the story so far

Onze helden worden uitgenodigd door Waldemar van Weiden, de hertog van Weiden, om een onfrisse zaak tot op het bot uit te spitten. Zelf kent de hertog niets van deze zaken, die hij niet nader bij naam wilt noemen om het kwaad niet onder zijn dak uit te nodigen, maar de helden, die blijkbaar al meer zo’n dingen hebben meegemaakt, hebben zelfs de katastrofe van Dragenfeld overleefd en zijn dus duidelijk de geschikte mensen om dit op te lossen.
Concreet komt het op het volgende neer: er schijnen aan hoog tempo mensen te “verdwijnen”. Niet weggelopen, geen orks, niks van al dat. Wat is er toch aan de hand?

De hertog geeft warme winterkleren (inclusief wanten en bontmuts uit berenvel), een karos met koetsier, een gebedenboek voor de dagheiligen, proviand, een amulet tegen beheersingen per man en vooral: een machtigingsbrief als hertogelijke gezanten inclusief zegelring mee, en de helden worden de plots ingevallen sneeuwwinter ingestuurd.

Na eerst niet veel te vinden beginnen de vreemde fenomenen zich op te stapelen: we ontmoeten Ayla von Schattengrund, een Rondragewijde met wel erg doortastende nachtmerries, en ook een rezusachtige ijsdraak die zich vermomt als firnelfin bezoekt onze groep. Haar (?) bijzondere interesse voor de knapste van de groep (Voltan de Zwarte) eindigt echter in een teleurstelling, of beter: een zeer intieme vuurbal en een erg lange val naar de grond voor Voltan en het karos (inclusief paarden). Nou!

Gaandeweg blijkt echter dat er een reeks nachtmonsters (u noemt deze: “vampieren” :-) ) aan de slag zijn, van verschillend slag en soort wel.
Volgende exemplaren zijn ontmoet, en definitief vernietigd:

Verdere aanwijzingen wijzen in de richting van Baron Jarl Staubhold von Mersingen-Eberstamm en zijn dochter Ullgrein

Comments

Kramarsian

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.