Baron Jarl Staubhold von Mersingen-Eberstamm

Een adellijk baron

Description:

Het gaat rond als een lopend vuurtje: agenten van de hertog hebben de baron gedood nadat deze bleek een tegennatuurlijk wezen te zijn! Wie had dat gedacht van zo’n verheven man! Ware er niet de zilverbeslagen kist in zijn vertrekken en de getuigenis van één van zijn wachters die erbij was toen hij de Firungewijde van Menzheim doodde (en daarbij eerst niet bloedde, en dan tot stof verviel), men zou het de agenten van de hertog zeer kwalijk hebben genomen.

De baron, een telg uit de oudste ridderlijke geslachten van het rijk, gold lange tijd als een van de grootste exponenten van addellijke verfijndheid en decadentie in eht Weidens.
Met terugzicht is het inderdaad al enkele maanden geleden dat de baron nog werd gezien overdag, alle vreemde uitleg over een gelofte ten spijt. En waar hij vroeger regelmatig contact onderhield met andere vazallen (bijvoorbeeld om de werken aan de muur in Anderath te coördineren) en een enthousiast toernooiganger was, hoorde men de laatste maanden alleen hoffelijke maar nietszeggende excuses en afzeggingen.

Bio:

Baron Jarl Staubhold von Mersingen-Eberstamm

De terugkeer van de duisternis. Kramarsian