Ullgrein von Mersingen-Eberstamm

De adellijke dochter

Description:

De dochter van de baron van Menzheim blijkt uiteindelijk toch niet veel van haar oorspronkelijke bloed meer te hebben.

Verschillende aanwijzingen – de gevonden ring in de NAchtschaduwtoren, haar sinds kort erg exclusief nachtelijke leven (weinig verschil merkbaar…), de bedekte toespelingen van een Rahjagewijde (het zal u maar overkomen!) en de dood door uitputting van heel wat van haar minnaars (ook hier weinig verschil merkbaar??) zorgen ervoor dat de helden besluiten om haar in de val te lokken en te beproeven.
Aangelokt door Thorwulf’s charmes slaagt ze er niet in om de karmale barrière van Rondraidan te betreden… Eenmaal ontdekt vervalt haar welgevormde lichaam al gauw onder de zware slagen van onze helden!

Bio:

Barones Ulgrein is de enige dochter van de baron van Menzheim en een vroeg gestorven moeder. Ze heeft de Academie Zwaard en Schid te Baliho bezocht en dus een traditionele krijgersopleiding genoten, en heeft dan ook deelgenomen aan de orkenstorm, zonder daarbij echter bij grote gevechten te zijn betrokken.

Ze heeft een heel goed idee van zichzelf, leidt een Rahjawelgevallig leven dat weinig rekening houdt met rang en stand (tot ergernis van haar vader), wat geen afbreuk doet aan het typische aangeboren superioriteitsgevoel van oude adel. Daarbij verkiest ze toch Weiden boven meer geciviliseerde provincies: liever de tijgerin van Weiden dan één van de katjes in Gareth.

Ze kleedt zich met voorkeur met nauwaanliggende lederen ruiterkledij, die haar getrainde maar zeer volle vormen ten volle accentueren.

Ullgrein von Mersingen-Eberstamm

De terugkeer van de duisternis. Kramarsian