De terugkeer van de duisternis.

Daar komen de heksen

Beste spelers,

Het is een hele tijd geleden dat er nog iets geschreven is. Hierbij dus een korte stand van zaken: na een ellenlange zoektocht naar informatie en het spiesen van verscheidene nachtcreaturen bezoeken onze helden uiteindelijk de Kreunburcht in een verre uithoek van Weiden. Een onaangename buurt, een onaangename ruïne: het meest spraakzame zijn de geesten van een paar orken die gedood zijn in een warrig verhaar met “withaar”, “onzichtbare klauw” enzomeer in de hoofdrollen. Doordringen in de burcht levert enkele verdere bloedzuigers op en het buitmaken van een paar oude, duistere boeken waarover het laatste nog niet gezegd is.
Helaas loopt het spoor ook hier dood. Wat nu gedaan?
Dan duikt de uil Oropheia op, die de helden naar de hut van opperheks Luzelin gidst. Eindelijk helpt iemand ons vooruit! Luzelin praat over duistere voorspellingen, eenhoorns en heksencirkels, en zelfs Borbarad zelve. Uiteindelijk tatoëert ze op Rondraidan vom Berg-Sturmfels zijn borstkas een kleurige slang (het zogenaamde heksenbeeld). Vlak daarop blijkt ze echter een vampier te zijn en bijt Thorwulf Hjalmarsson in zijn nek! Worstelend met haar eigen vampiernatuur is ze echter een gemakkelijk doelwit voor onze helden; ze sterft ten gevogle van een PSYCHOSTABILIS-betovering van Voltan de Zwarte.
Ietwat geschokt onderzoeken de helden dan de grot en vinden het testament van Luzelin.
Het lichaam van Luzelin en Pallikratz wordt op een brandstapel gelegd… en daar verschijnen, paddenmest en uilenbraaksel, een aantal andere heksen die de erfenis opeisen…

View
De Goden staan erbij

Vanavond heb ik een overzichtje gemaakt van de Goden van het pantheon. Het is erg summier natuurlijk, en bevat een verzameling van informaties die misschien niet allemaal pertinent zijn, terwijl essentiële elementen nog ontbreken. Of er zijn elementen bij die verwijzen naar avonturen waar u nooit aan zult toe komen. :-)
Ik heb mij gebaseerd op de artikeltjes uit de wiki aventurica. Voor halfgoden heb ik nog geen tijd gehad… De informatie is bovendien te lezen vanuit een strikt klassiek, Middelrijks standpunt, dat het twaalfgodenedict van nabij volgt. Ook hier zijn andere, eh, perspectieven mogelijk.

De bedoeling is natuurlijk niet om u verplicht leervoer te geven (alhoewel…) want dan kan je nog veel meer bij mij krijgen. Veeleer is het de bedoeling om een frame op poten te zetten waar jullie je eigen vondsten, ideeën en ervaringen aan toe kunnen voegen! Uiteindelijk is alles wat hier staat niet bedoeld als de objectieve waarheid, maar wat jullie helden van de zaken weten.

Hopelijk dient het voor iets!

Arne

View
De baron is dood

Wat nu?

Na het nodige speurwerk en het volgen van vage indicaties hebben de helden de baron en zijn dochter ontmaskerd als vampieren. Laat iemand anders het verhaal maar doen, maar dit zijn de feiten: zowel baron als dochter hebben, ontmaskerd als vampieren, hun bestaan op Dere beëindigd na een harde, bittere strijd, die het leven van de Firungewijde van Menzheim heeft gevraagd (en al de andere deelnemers bont en blauw heeft geslagen).

Tijd dus om even uit te rusten en te genezen en verder onderzoek te doen, want veel verder zijn we nog niet gekomen.
Nog wat verdere boekenstudie in de grafelijke bibliotheek van Baliho levert het volgende op:
Tekstbronnen Unsterbliche Gier.
Verder is er nog de verwijzing naar ene Walmir von Riebeshoff
die in verband zou staan met het monster van de Kreunburcht.

Kleine bonus die naar boven komt: Liscom van Fasar heeft die bibliotheek ooit bezocht en heeft een hoofdstuk uit een boek gesneden, dat “De orakelspreuken van Fasar” noemt. Enkel de eerste, slecht vertaalde regels zijn achter gebleven:
De orakelspreuken van Fasar.

View
Even samenvatten
the story so far

Onze helden worden uitgenodigd door Waldemar van Weiden, de hertog van Weiden, om een onfrisse zaak tot op het bot uit te spitten. Zelf kent de hertog niets van deze zaken, die hij niet nader bij naam wilt noemen om het kwaad niet onder zijn dak uit te nodigen, maar de helden, die blijkbaar al meer zo’n dingen hebben meegemaakt, hebben zelfs de katastrofe van Dragenfeld overleefd en zijn dus duidelijk de geschikte mensen om dit op te lossen.
Concreet komt het op het volgende neer: er schijnen aan hoog tempo mensen te “verdwijnen”. Niet weggelopen, geen orks, niks van al dat. Wat is er toch aan de hand?

De hertog geeft warme winterkleren (inclusief wanten en bontmuts uit berenvel), een karos met koetsier, een gebedenboek voor de dagheiligen, proviand, een amulet tegen beheersingen per man en vooral: een machtigingsbrief als hertogelijke gezanten inclusief zegelring mee, en de helden worden de plots ingevallen sneeuwwinter ingestuurd.

Na eerst niet veel te vinden beginnen de vreemde fenomenen zich op te stapelen: we ontmoeten Ayla von Schattengrund, een Rondragewijde met wel erg doortastende nachtmerries, en ook een rezusachtige ijsdraak die zich vermomt als firnelfin bezoekt onze groep. Haar (?) bijzondere interesse voor de knapste van de groep (Voltan de Zwarte) eindigt echter in een teleurstelling, of beter: een zeer intieme vuurbal en een erg lange val naar de grond voor Voltan en het karos (inclusief paarden). Nou!

Gaandeweg blijkt echter dat er een reeks nachtmonsters (u noemt deze: “vampieren” :-) ) aan de slag zijn, van verschillend slag en soort wel.
Volgende exemplaren zijn ontmoet, en definitief vernietigd:

Verdere aanwijzingen wijzen in de richting van Baron Jarl Staubhold von Mersingen-Eberstamm en zijn dochter Ullgrein

View
Welcome to your Adventure Log!
A blog for your campaign

Every campaign gets an Adventure Log, a blog for your adventures!

While the wiki is great for organizing your campaign world, it’s not the best way to chronicle your adventures. For that purpose, you need a blog!

The Adventure Log will allow you to chronologically order the happenings of your campaign. It serves as the record of what has passed. After each gaming session, come to the Adventure Log and write up what happened. In time, it will grow into a great story!

Best of all, each Adventure Log post is also a wiki page! You can link back and forth with your wiki, characters, and so forth as you wish.

One final tip: Before you jump in and try to write up the entire history for your campaign, take a deep breath. Rather than spending days writing and getting exhausted, I would suggest writing a quick “Story So Far” with only a summary. Then, get back to gaming! Grow your Adventure Log over time, rather than all at once.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.