De terugkeer van de duisternis.

De Goden staan erbij

Vanavond heb ik een overzichtje gemaakt van de Goden van het pantheon. Het is erg summier natuurlijk, en bevat een verzameling van informaties die misschien niet allemaal pertinent zijn, terwijl essentiële elementen nog ontbreken. Of er zijn elementen bij die verwijzen naar avonturen waar u nooit aan zult toe komen. :-)
Ik heb mij gebaseerd op de artikeltjes uit de wiki aventurica. Voor halfgoden heb ik nog geen tijd gehad… De informatie is bovendien te lezen vanuit een strikt klassiek, Middelrijks standpunt, dat het twaalfgodenedict van nabij volgt. Ook hier zijn andere, eh, perspectieven mogelijk.

De bedoeling is natuurlijk niet om u verplicht leervoer te geven (alhoewel…) want dan kan je nog veel meer bij mij krijgen. Veeleer is het de bedoeling om een frame op poten te zetten waar jullie je eigen vondsten, ideeën en ervaringen aan toe kunnen voegen! Uiteindelijk is alles wat hier staat niet bedoeld als de objectieve waarheid, maar wat jullie helden van de zaken weten.

Hopelijk dient het voor iets!

Arne

Comments

Kramarsian

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.